Видео

АнтиСПИН кампания 2014г. с мото " Животът не е хазарт, не го проигравай!"

Предаване и превенция на ХИВ